Bestaande windturbines

In 1999 werd het windturbinepark gerealiseerd, bestaande uit 19 NEG-Micon windturbines met elk een vermogen van 600kW (kilowatt). Het totale vermogen van het windturbinepark is daarmee 11,4 MW (megawatt), goed voor een energieopbrengst van circa 22 miljoen kWh (kilowattuur) per jaar. Deze opbrengst komt overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 6.000 tot 7.000 huishoudens.

De NEG-Micon windturbines hebben een ashoogte van 46 meter, drie wieken en een rotordiameter van 43 meter. De turbines staan in een lijnopstelling, evenwijdig aan de Groetpolderweg. De lijnopstelling heeft een lengte van circa 3.750 meter. De onderlinge afstand tussen de turbines bedraagt circa 185 meter, waarbij de lijn op één punt onderbroken wordt. In figuur 1 worden de genoemde termen verduidelijkt.

Alt Text

Figuur 1 – gebruikte termen