Vragen

Er is geen wettelijke basis voor de compensatiebedragen, maar wel een norm (of gedragscode) van de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) waaraan de initiatiefnemers van een windmolenpark zich aan dienen te houden. Deze norm stelt dat per geproduceerde MWh € 0,40 tot € 0,50 als richtbedrag wordt besteed aan acceptatie en participatie in de omgeving.

Windmolens Groetpolder zal circa € 100.000 per jaar aan haar omgeving betalen. Bij een ingeschatte productie van 50.000 MWh per jaar komt dit neer op € 2,00 per MWh, dus aanzienlijk hoger dan de gestelde norm.

Voor geluidsoverlast en/of slagschaduwhinder kunnen omwonenden zich melden bij het bestuur van Windmolens Groetpolder (zie ook contactformulier). We gaan graag met de omwonende in gesprek om de overlast te bespreken en te zoeken naar een oplossing. De windturbines hebben allerlei instellingen om overlast te voorkomen en deze instellingen kunnen aangepast of bijgesteld worden om daarmee de overlast weg te nemen of te verminderen.

Voor mogelijke planschade kan men zich melden bij de Gemeente.

Heeft u ook een vraag? Stel hem dan gerust via het contactformulier hieronder: