Omwonenden

Omgang met omwonenden

Als Windmolens Groetpolder hebben we een goede omgang met de omwonenden. Vanaf de start hebben de direct omwonenden in de Groetpolder met kerst een bloemstuk gehad en een jaarlijks bedrag ter compensatie van de jaarlijkse energielasten. Deze goede omgang willen we voortzetten bij het nieuwe windturbinepark. Met name de invloed van de nieuwe grotere Vestas windturbines zal verder reiken dan de bestaande windturbines. Om die reden is er voor deze 6 grotere windturbines een specifiek participatie- en compensatieplan opgesteld voor de omwonenden.

Participatie- en compensatieplan

Voor de 6 nieuwe grotere windturbines komt er een participatiemogelijkheid in de vorm van obligaties, waarmee alle omwonenden tot en met 1.500 meter financieel kunnen participeren in het project. De omwonenden tot en met 1.200 meter krijgen een compensatie bedrag uitgekeerd. Hieronder worden de onderdelen toegelicht met betrekking tot de compensatie en financiële participatie. De compensatie van de omwonenden is opgenomen in een Burenregeling (.pdf).

Compensatie omwonenden

De bewoners van de woningen in een straal tot en met 1.200 meter krijgen een jaarlijkse compensatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt op basis van de afstand.

  • Tot en met 600 is de compensatie € 3.000 per jaar;
  • Van 600 meter tot en met 800 meter is de compensatie € 2.000 per jaar;
  • Vanaf 800 meter tot en met 1.200 meter is de compensatie € 500 per jaar.

Obligaties

Door het uitgeven van obligaties kunnen we omwonenden tot en met 1.500 meter betrekken bij de 6 nieuwe windturbines. Hierbij zal een vast totaalbedrag aan uit te geven obligaties gehanteerd worden, waarbij alle betreffende omwonenden voor een gelijk aantal obligaties kunnen inschrijven.

Indien daarmee niet alle obligaties uitgegeven zijn, dan kunnen de mensen die willen meer obligaties verkrijgen tot het gestelde totaalbedrag aan obligaties uitgegeven is. De voorgenomen rente als vergoeding is 5%.