Windturbinepark

Nieuwe windturbines

Dankzij verbeteringen in de techniek is het mogelijk om met minder turbines meer duurzame energie te produceren. Het optimaal gebruik maken van de beschikbare locaties voor windenergie is het doel van het opschalen van het windpark. Met opschalen wordt bedoeld het vervangen van windturbines voor grotere.

Windmolens Groetpolder heeft ook een opschalingstraject ingezet wat heeft geleid tot plannen om het de 19 NEG Micon windturbines te vervangen voor 12 nieuwe en grotere.

Echter is het ons niet gelukt om alle betrokken partijen (omwonenden) in onze plannen mee te krijgen, zodat we nu de plannen hebben moeten bijstellen. Dit heeft geleid tot het opschalen van 12 oude windturbines naar 6 grotere windturbines en het vervangen van de resterende 7 oude windturbines voor 7 vergelijkbare windturbines.

Zie plattegrond van de Groetpolder met de 6 grotere windturbines: nummers NW-1 tot en met NW-6 en de 7 vervangen windturbines H-1 tot en met H-7.

Alt Text

Nieuwe grotere windturbines

Voor de opschaling naar 6 grotere windturbines is gekozen voor het merk en type: Vestas V100. Het betreft een windturbine met een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 100 meter. De tiphoogte komt daarmee op 150 meter. Deze windturbine heeft daarmee een gemiddelde grootte en past naar onze mening in een omgeving als de Groetpolder. Door de gemiddelde omvang zijn er geen lichtbakens nodig die ’s avonds en ’s nachts zichtbaar zijn.

Alt Text

 

Het vermogen van deze windturbine is 2,2 MW, waarmee naar verwachting jaarlijks circa 8 miljoen kWh aan elektriciteit geproduceerd kan worden. Deze productie is goed voor 2.000 tot 2.500 huishoudens. In vergelijk met de bestaande NEG-Micon turbine dit circa 7 keer zoveel.

De 6 nieuwe windturbines samen hebben een vermogen van 13,2 MW en zullen daarmee naar verwachting zo’n 50 miljoen kWh produceren. De 12 bestaande windturbines die weggehaald worden hebben een vermogen van 7,2 MW en produceren circa 14 miljoen kWh. Daarmee produceren de 6 grotere windturbines 3,5 keer meer elektriciteit dan de 12 bestaande windturbines. Hieronder een afbeelding van de Vestas windturbine.

Vervanging van windturbines

De windturbines die we niet kunnen opschalen zullen vervangen worden door 7 vergelijkbare windturbines van het merk en type: Enercon E44. Deze windturbine heeft een ashoogte van 45 meter en een rotordiameter van 44 meter. De tiphoogte komt daarmee op 67 meter. Het vermogen van deze windturbine is 0,9 MW, waarmee naar verwachting jaarlijks circa 1,5 miljoen kWh aan elektriciteit geproduceerd kan worden.

De 7 nieuwe Enercon windturbines zullen een vermogen hebben van 6,3 MW en daarmee circa 10,5 miljoen kWh produceren. Door het grotere vermogen van deze windturbine ligt de productie daarmee iets hoger dan de bestaande NEG-Micon windturbine. Hieronder een foto van de Enercon E44 windturbine.

Alt Text